• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Non-static method view::load_views() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/views.module on line 837.
  • strict warning: Non-static method view::db_objects() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 1367.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

Korai fejlesztés

A korai fejlesztés célja, hogy az esetleges fejlĹ‘dési elmaradás, sérülés korai életszakaszban történĹ‘ felismerése után az átlagostól eltérĹ‘en fejlĹ‘dĹ‘ gyermekek számára biztosítsa a terápiás fejlesztést, illetve megelĹ‘zze a lehetséges fejlĹ‘dési-zavarok kialakulását.
A gyermekek a születéstĹ‘l számított néhány évben oly gyorsan fejlĹ‘dnek, mely tempó nem hasonlítható össze egyetlen más késĹ‘bbi életszakasz fejlĹ‘dési ütemével sem. A korai években szerzett tapasztalatok hatással vannak a gyermek mindennemű késĹ‘bbi fejlĹ‘désére. Kialakulnak az alapvetĹ‘ humán funkciók és sajátosságok: a két lábon való járás, beszéd, testséma felismerés, finommanipuláció s végül az éntudat.

 

A mozgásfejlesztésen (alapvetĹ‘ mozgásformák- fejemelés és -megtartás, fordulás hátról hasra és vissza, kúszás, mászás, gurulás, felülés, finommotorika...) túl minden más területet (kommunikációs és szocializációs képességek, kognitív képességek) is érintve, a fejlesztést komplexen végezzük. Minden szempontból elĹ‘nyös feltételeket biztosítunk ahhoz, hogy funkcióéretté váljanak a fejlesztendĹ‘ képességek
Foglalkozásaink játékos keretben, változatos eszközökkel, a gyermek érdeklĹ‘désének a folyamatos fenntartásával, és a szülĹ‘k bevonásával történik, mindig az adott gyermek korának és fejlettségi szintjének megfelelĹ‘en. A gyermek hátrányait a lehetĹ‘ségekhez képest megpróbáljuk csökkenteni, kompenzálni, a szülĹ‘ben a pozitív hozzáállás kialakulását elĹ‘segíteni. A gyermekek életkorából adódóan fontos, hogy a foglalkozásokon a szülĹ‘ vagy valamely hozzátartozó is részt vegyen. Így, a tapasztaltak alapján, a szerzett ismereteket otthon is tudják majd gyakorolni.

Foglalkozásaink azoknak a gyermekeknek is hasznos, akiknek bár nincsenek elmaradásaik, de szüleik a késĹ‘bbi fejlĹ‘désüket biztos alapokra szeretnék építeni.

A foglalkozás indítása elĹ‘tt minden gyermeknél egyéni képességvizsgálatot végzünk.
Az eredmény kiértékelése után a terapeuta egyénre szabott fejlesztési tervet készít.
A foglalkozások egyéni, ill. csoportos (max. 5-6 fĹ‘) formában zajlanak, idĹ‘tartamuk 60 perc.
Korosztály: 0-4 évesig.