• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load_views() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/views.module on line 837.
 • strict warning: Non-static method view::db_objects() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 1367.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/eartphu1/public_html/jatszoda.hu/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

Szövegértés, olvasás javítása

"A gyermek beszédelsajátítása folyamán szoros kapcsolatban fejlődik az ún. artikulációs és percepciós bázis. Az artikulációs bázis biztosítja azt, hogy a gyermek képes legyen anyanyelve beszédhangjait, hangkapcsolatait, szavait hibátlanul kiejteni. A percepciós bázis teszi lehetővé, hogy a gyermek képessé válik a mások által kiejtett beszédhangok, hangsorok felismerésére, a szavak és a mondatok megértésére. A kettő együttműködése eredményezi az anyanyelvi beszédprodukció és az anyanyelvi beszédmegértés fejlődését az életkornak megfelelő működését."

(Dr. Gósy Mária: GMP diagnosztika Budapest, NIKOL KKT 2006)

Célunk, a beszédpercepciós elmaradás vagy zavar helyének, típusának és nagyságának feltérképezése. A felmérés elvégzése után a megfelelő terápia alkalmazásával segítjük a gyermek fejlődését. A terapeuta célja mindig az, hogy megtudja, mit tud már a gyermek, mire képes, s milyen úton haladjon tovább a fejlesztéssel.
A foglalkozások különböző mozgásfajták gyakorlása közben játékos keretben zajlanak. A megszokott iskolai eszközökön kívül speciális, a gyermekeknek megfelelő rejtvényeket, kutató-, válogató könyveket, képeket, diafilmeket, feladatlapokat használunk. A szövegértés elmélyítésére nyelvi játékokat, kollegáink által kifejlesztett eszközöket is alkalmazunk. Megismerkednek a vastagított ecsetekkel és ceruzákkal, speciális táblákkal és füzetekkel, jó minőségű, a gyermek dominanciájának megfelelő jobb/bal kezes ollók pontos használatával.

  Beszédpercepciós elmaradás vagy zavar általános tünetei lehetnek:
 • figyelmi, emlékezeti, alvási zavarok
 • zavarok az összetettebb nagy és a finommozgások területén, téri és időbeli tájékozódási gondok
 • összetettebb logikai műveletek végzésének nehezítettsége, cselekvésszervezés és irányítás zavarai
 • a tanulási motiváció alacsony szintje, gyengén motiválhatóság, tanulási, viselkedési, szerepelsajátítási zavarok
 • helyes önértékelés, önirányítás problémái, megfelelő szociális kapcsolatok kialakítása és megtartása
 • szegényes szókincs, a szóbeli közlés alacsony szintje, hangképzési és grammatikai sajátosságok elsajátításának nehézségei

  Tünetek csecsemőkorban, kisdedkorban:
 • hiányzik a "kifejező" sírása
 • a gyermek bioritmusa indokolatlanul megváltozik (alvás és az ébrenlét ideje, étkezési szokások)
 • majdnem kétéves korú gyermek nagyon keveset, vagy egyáltalán nem beszél
  Tünetek óvodás korban:
 • gyermekénél tartósan hangejtési zavar figyelhető meg, torzítja a hangokat, a szavakat
 • hibás beszédszerkezeteket használ, szegényes a szókincse
 • közösségben, óvodában visszahúzódó, ritkán szólal meg, otthon szívesebben és sokat "beszél"
 • az óvodában állandóan "locsog", sokszor visszakérdez
 • gyakran érzi úgy, hogy gyermeke a feladatokat lassan hajtja végre, nem figyel az utasításokra
 • mese hallgatása csak akkor köti le, ha a könyvben sok a kép
 • nehezen tanul mondókákat, verseket, dalokat
 • szeret egyedül játszani, közösségbe nehezen illeszkedik be, inkább egyedül játszik
 • gyakran agresszív, hangoskodó magatartással hívja fel magára a figyelmet
 • nehezen alszik el, éjjel nyugtalan, gyakran felébred, rágja a körmét, fáj a feje, huzamosabb ideje indokolatlanul rossz a közérzete
  Tünetek iskolás korban:
 • A gyermeke számára a dolgozatírásnál gyakran kevés az idő, lassan dolgozik, nem a képességeinek megfelelő szinten végzi el a feladatokat
 • önállóságot igénylő feladatokat nehezen, bátortalanul oldja meg, nem aktív, teljesítménye ingadozó
 • gyakran leblokkol a feladatok közben, iskolai eredményei jelentősen romlanak
 • nem szeret iskolába járni, tartós írási, olvasási, nyelvtani, számolási problémái vannak ezért közömbössé válik
 • írásbeli munkái hibásak, füzetvezetése rendezetlen, sokat radíroz, zárójelez, szóban és írásban nehezen fogalmaz önállóan
 • otthon egyedül nem tanul, igényli az állandó segítséget, gyakran felejti el a leckéket, a megtanultakat nem tudja megfelelő szinten reprodukálni
 • közösségbe nehezen illeszkedik be, túl csendes, vagy túl hangoskodó, vad, agresszív, gyakran ok nélkül változik a hangulata
 • rossz, "hanyag" a testtartása, ferdén tartja a fejét írás közben, ceruzatartása görcsös, merev, fordítgatja írás közben a füzetet, a lapot
 • Magatartási, viselkedési problémák, pszichoszomatikus betegségek tünetei jelentkeznek nehezen alszik el, éjjel nyugtalan, gyakran felébred, rágja a körmét, fáj a feje, huzamosabb ideje indokolatlanul rossz a közérzete

A foglalkozás indítása előtt minden gyermeknél egyéni képességvizsgálatot végzünk.
Az eredmény kiértékelése után a terapeuta egyénre szabott fejlesztési tervet készít.
A foglalkozások egyéni, ill. csoportos (max 5-6 fő) formában zajlanak, időtartamuk 60 perc.
Korosztály: 3-13 év.